Fotograaf doopdienst heilige communie

Share

Fotograaf doopdienst heilige communie: Hebt u een fotograaf nodig neemt u dan contact op

Het ritueel van de doop in de katholieke kerk

Een doopdienst in de katholieke kerk vindt meestal plaats op zondag. Dit vindt plaats tijdens de parochiemis of vroeg in de namiddag nadat alle missen voorbij zijn. In de meeste gevallen dient de pastoor of diaken het avondmaal toe, zalft de persoon die wordt gedoopt met olie en giet gezegend water over het hoofd van de dopeling.

Fotograaf doopdienst

De vader zoon en de Heilige Geest

In de ogen van de katholieke kerk is elke doop waarbij gebruik wordt gemaakt van water en het aanroepen van de Heilige Drie-eenheid, zoals in “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”, een geldig sacrament. Dus als een volgeling van een christelijke kerk katholiek wil worden, hoeft hij niet opnieuw gedoopt te worden. Van een persoon die in de katholieke kerk wordt gedoopt, wordt verwacht dat hij zich in het wit kleedt. Dit is om de zuiverheid van het geloof en de reinigende kracht van de doop te symboliseren.

Goede vrijdag het witte kleed

Het witte kleed symboliseert de witte klederen die Jezus droeg toen hij na zijn dood op Goede Vrijdag in het graf werd gelegd. Een baby kan een ritueeljurk dragen die generaties is doorgegeven; een volwassene trekt meestal een lange witte jurk aan die bekend staat als een alb.

Fotograaf doopdienst heilige communie: Het Sacrament

Het sacrament is een participatief ritueel, waarbij alle aanwezigen het kwaad verwerpen en hun geloof belijden, waarbij ouders en van een baby en de peetouders en directe familieleden van de persoon die wordt gedoopt een beetje meer betrokken zijn.

Net als het sacrament van het vormsel en het sacrament van de wijding, word je als katholiek maar één keer gedoopt. Deze drie sacramenten drukken een onuitwisbaar stempel op je ziel. Niemand kan ooit ongedoopt of opnieuw gedoopt worden.

Fotograaf doopdienst heilige communie: De rol van peetouders herkennen

Elke persoon die wordt gedoopt, moet een sponsor hebben, die traditioneel peetouder wordt genoemd. U moet ten minste één sponsor hebben, maar meestal krijgen baby’s er een van elk geslacht en vaak van elke kant van het gezin. De rol van peetouders heeft een zeer praktische geschiedenis. Peetouders namen de opvoeding van weeskinderenover toen hun ouders voortijdig stierven.

Fotograaf Dopen: Peetoudersschap

Tegenwoordig brengt peetouderschap geen wettelijk recht of kerkelijk gezag met zich mee om de voogdij over kinderen te krijgen. Peetouder zijn betekent, naast het geven van elk jaar kerst- en verjaardagscadeaus, echt actief een goed christelijk getuigenis en voorbeeld geven en een rolmodel en ondersteuning zijn door regelmatig en trouw de religie te beoefenen.

Vraag een offerte aan of stel een vraag

Hier meer informatie over dopen

Gezocht voor het fotograferen van een doop of heilige communie? neem u contact op.

Doop feest| Doop Fotograaf |